Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Daiva Janulytė-Venclovienė, tel. 8 686 72971
                                       sekretorė Asta Briedelė

Panevėžio „Žemynos” progimnazijos socialinę, psichologinę, specialiąją ir sveikatos klausimais pagalbą teikia šie specialistai

Įsakymas dėl mokyklos vaiko gerovės sudarymo

Panevėžio „Žemynos” progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo tvarka netinkamai besielgentiems mokiniams

Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Kur kreiptis pagalbos iškilus sunkumams