Kitos grupės:

   1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė 2019-2020 mokslo metams:
   1.1. Rita Bulovienė – vadovė
   1.2. Daiva Čižienė
   1.3. Asta Briedelė

   2. Etikos komisija (2019-09-01  – 2021-08-31):
   2.1. Guoda Jonelytė
   2.2. Veronika Šidlauskienė
   2.3. Ligita Buraitienė
   2.4. Nijolė Vaičiulytė

   3.Metodinių grupių vadovai 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams:
   3.1. 1-4 klasių auklėtojų ir pradinio ugdymo bei dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės – Vitalija Bartkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
3.2. Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės – Lina Žukauskienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
3.3. Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės – Asta Briedelė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
3.4. Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės –Daiva Čižienė, matematikos mokytoja metodininkė;
3.5. Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės – Vilma Locnienė, technologijų mokytoja metodininkė;
3.6. Plaukimo trenerių ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės – Mintara Labanauskienė , plaukimo trenerė.
3.7. 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės – Daiva Daunoravičienė, 7b klasės auklėtoja.

   4. Kultūrinio darbo organizatorių grupė 2020-09-01 – 2021-08-31 mokslo metams:
   4.1. Vida Entkuvienė
   4.2. Donatas Kirša
   4.3. Regina Dilienė
   4.4. Aušra Vaitkienė
   4.5. Vida Sabaliauskienė

   5. Apgaulės ir korupcijos prevencijos darbo grupė:
   5.1. Asta Butkevičienė, pirmininkė

   Nariai:
   5.2. Ž. Armokienė
   5.3. N. Juknevičienė
   5.4. A. Marapolskienė
   5.5. D. Lapėnienė.

   Pastaba. Pastebėjus apgaulės ar korupcijos atvejus, kreiptis el.p. spec.pedagogas@zemynos.panevezys.lm.lt , tel. 8 630 055 78