1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė 2023-2024 mokslo metams:
   1.1. Rita Bulovienė – vadovė,
   1.2. Ligita Buraitienė,
   1.3. Esmeralda Sereikienė,
   1.4. Petras Tauroza.

   2. Etikos komisija 2023-09-01  – 2025-08-31:
   2.1. Palmyra Šimaitienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė,
   2.2. Rūta Radvilienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja, pirmininkės pavaduotoja,
   2.3. Laimutė Stanevičienė, vyresnioji tikybos mokytoja,
   2.4. Dalia Liorančienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,
   2.5. Lina Katelytė, bendrosios praktikos slaugytoja.

   3.Metodinių grupių vadovai 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metams:
3.1. 1-4 klasių auklėtojų ir pradinio ugdymo bei dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės – Danutė Mikėnienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
3.2. Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės – Dalia Liorančienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
3.3. Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės – Rūta Radvilienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
3.4. Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės –Zita Budrienė, matematikos mokytoja metodininkė,
3.5. Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės – Renata Rakašienė, šokio mokytoja metodininkė,

3.6. Plaukimo trenerių ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės – Aivaras Šaulianskas, plaukimo treneris,
3.7. 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės – Daiva Daunoravičienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja.

   4. Kultūrinio darbo organizatorių grupė 2023-09-01 – 2024-08-31 mokslo metams:
   4.1. Rima Sankaitienė,
   4.2. Raimundas Timinskas,
   4.3. Inga Skodytė,
   4.4. Neringa Juknevičienė,
   4.5. Liudmila Putauskienė.

   5. Apgaulės ir korupcijos prevencijos darbo grupė:
   5.1. Asta Butkevičienė, pirmininkė
   Nariai:
   5.2. Ž. Armokienė,
   5.3. N. Juknevičienė,
   5.4. A. Marapolskienė,
   5.5. D. Lapėnienė.

   Pastaba. Pastebėjus apgaulės ar korupcijos atvejus, kreiptis el.p. asta.butkeviciene@zemynapanevezys.lt , tel. 8 630 055 78

 
   6. Metodinė taryba 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metams:

6.1. Zita Budrienė, matematikos mokytoja metodininkė- narė;
6.2. Daiva Daunoravičienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja, narė;
6.3. Dalia Liorančienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė- narė;
6.4. Aivaras Šaulianskas, plaukimo treneris, narys;
6.5. Danutė Mikėnienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė;
6.6. Aurelija Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
6.7. Rūta Radvilienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, narė;
6.8. Renata Rakašienė, šokio mokytoja metodininkė, narė.

   7. Smurto ir priekabiavimo prevencijos darbe atvejų nagrinėjimo komisija šios sudėties:

1. Ilona Skrudupienė, socialinė pedagogė, pirmininkė
    (el.p. soc.pedagogas@zemynos.panevezys.lm.lt ).
2. Daiva Čižienė, matematikos mokytoja metodininkė, darbo tarybos pirmininkė, narė.
3. Lina Katelytė, bendrosios praktikos slaugytoja, narė.
4. Daiva Lapėnienė, valytoja, narė.