Kitos grupės:

   1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė 2022-2023 mokslo metams:
   1.1. Rita Bulovienė – vadovė
   1.2. Ligita Buraitienė
   1.3. Esmeralda Sereikienė
   1.4. Petras Tauroza

 

   2. Etikos komisija (2021-09-01  – 2023-08-31):

   2.1. Palmyra Šimaitienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė.
   2.2. Rūta Radvilienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja, pirmininkės pavaduotoja.
   2.3. Laimutė Stanevičienė, vyresnioji tikybos mokytoja.
   2.4. Dalia Liorančienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.
   2.5. Aušra Urbaitė, budėtoja.

 

   3.Metodinių grupių vadovai 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams:
   3.1. 1-4 klasių auklėtojų ir pradinio ugdymo bei dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės – Rasa Jurgaitienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
3.2. Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės – Lina Žukauskienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
3.3. Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės – Asta Adomavičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
3.4. Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės –Zita Budrienė, matematikos mokytoja metodininkė mokytoja;
3.5. Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės – Vilma Locnienė, technologijų mokytoja metodininkė;
3.6. Plaukimo trenerių ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės – Mintara Labanauskienė , plaukimo trenerė.
3.7. 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės – Daiva Daunoravičienė, 7b klasės auklėtoja.

   4. Kultūrinio darbo organizatorių grupė 2022-09-01 – 2023-08-31 mokslo metams:
   4.1. Inga Skodytė
   4.2. Kristina Žiedelienė (jai nesant vaduotų Aurelija Petrauskienė) 
   4.3. Dainius Targonskis
   4.4. Vitalija Bartkienė
   4.5. Jolita Petkevičienė

   5. Apgaulės ir korupcijos prevencijos darbo grupė:
   5.1. Asta Butkevičienė, pirmininkė
   Nariai:
   5.2. Ž. Armokienė
   5.3. N. Juknevičienė
   5.4. A. Marapolskienė
   5.5. D. Lapėnienė.

   Pastaba. Pastebėjus apgaulės ar korupcijos atvejus, kreiptis el.p. asta.butkeviciene@zemynapanevezys.lt , tel. 8 630 055 78