NACIONALINIAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI (NMPP)

NMPP 2022 m. 4 klasė

NMPP 2022 m. 8 klasė

NMPP 2021 m. 4 klasė

NMPP 2021 m. 8 klasė

NMPP 2020 m. 5 klasė

NMPP 2019 m. 2 klasė

NMPP 2019 m. 4 klasė

NMPP 2019 m. 6 klasė

Bandomasis elektroninis NMPP 2019 m. 8 klasė

2020 m. nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita 3 – 4 klasės

2020 m. nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita 5 – 7 klasės

MOKINIŲ PASIEKIMAI OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE, VARŽYBOSE

2022-2023 m. m. konkursuose, varžybose

2022-2023 m. m. olimpiadose

2021–2022 m. m. konkursuose, varžybose

2021–2022 m. m. olimpiadose

2020–2021 m. m. olimpiadose, konkursuose, varžybose

2019–2020 m. m olimpiadose, konkursuose, varžybose (Panevėžio miesto)

2019–2020 m. m. olimpiadose, konkursuose, varžybose (respublikiniai)

2019–2020 m. m. olimpiadose, konkursuose, varžybose (tarptautiniai)