Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai

     MB „Duomenų sauga”, el .p. dap@duomenu-sauga.lt

Įsakymas dėl asmens duomenų dokumentų tvarkymo formų patvirtinimo

Įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo tvarkyti asmens duomenis

Įsakymas dėl informacijos suteikimo apie mokinio sveikatą

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą dėl bevielio interneto, pagal, projekto „saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas”, sutartį.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas