Panevėžio „Žemynos” vidurinė mokykla įsteigta 1979 m. Tada mokykla vadinosi 14-ąja vidurine.

1996 m. rugsėjo 20 d. mokyklai suteiktas „Žemynos“ vidurinės mokyklos vardas.

 Žemyna – žemės, augmenijos, vaisingumo ir visokios gyvybės deivė. Žemyna buvo garbinama pradedant arimą, sėją, nuimant derlių.  Kovo 20-oji – Žemės diena. Tą dieną švenčiame ir mokyklos vardo šventę.

Mokyklai vadovavo ir vadovauja direktoriai:

 • Romualdas Grilauskas-1979-07-02 – 2018-11-30,
 • Vidmantas Vilutis – 2018-12-03 – dabar • 2007 m. atlikta mokyklos renovacija.

  2011 metų rugsėjo 1 dieną mokykloje įdiegtas elektroninis dienynas.

   2011 m. rusėjo 1 d. mokykla pavadinta – Panevėžio „Žemynos“ pagrindine mokykla.

  2013 m. rugsėjo 1 d. – Panevėžio „Žemynos“ progimnazija.

  Mokykla vienintelė mieste turi baseiną. Jame mokoma plaukti ir treniruojami meistriškumo grupėse per 400 mokinių iš visų miesto bendrojo ugdymo mokyklų.

  Gražiausius ir brandžiausius gyvenimo metus mūsų mokyklai atidavė ir išėjo į užtarnautą poilsį:

  • R. Grilauskas – direktorius,
  • M. Krasnickienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  •  O. Juospaitienė – neformaliojo ugdymo vadovė.

  Mokytojai:

  • V. Rutkauskienė,
  • V. Žilėnienė,
  • A. Budreikienė,
  • J. Budreika,
  • D. Chachajevas,
  • F. Štankelienė,
  • V. Černienė,
  • A. Žagūnaitė,
  • B. Laureckienė,
  • V. Leikutė,
  • R. Paknienė,
  • A. Simonavičius,
  • A. Garuckas,
  • M. Petraitytė,
  • Z. Juškienė,
  • L. Tamošiūnienė,
  • D. Ostrauskienė,
  • O. Kiškienė,
  • V. Berankienė,
  • V. Sruogienė,
  • S. Ulienė,
  • M. Skirkevičienė,
  • A. Grigaliūnaitė,
  • T. Baublienė,
  • Z. Kazlauskienė,
  • I. Skiauterytė,
  • V. Augutavičienė,
  • V. Tamošiūnienė,
  • I. Valkavičienė,
  • B. Žigienė,
  • S. Rickienė,
  • V. Šidlauskienė,
  • M. Ramelienė.

  Mokytojai:

  • R. Urbonavičienė,
  • O. Janonienė,
  • R. Smailienė,
  • B. Šantarienė,
  • A. Balčiūnas,
  • M. Dzedravičienė,
  • M. Grigaliūnienė,
  • R. Kryževičienė,
  • P. Varkala,
  • A. Navasaitienė,
  • J. Marčiulionienė,
  • B. Žalnieriūnas,
  • B. Oksas,
  • D. Černiauskas,
  • R. Jackevičienė,
  • K. Marozienė,
  • V. P. Mieželis,
  • J. Gudelienė,
  • Z. Girdauskienė,
  • R. Krugiškienė,
  • R. Vaičius,
  • Ž. Bekevičiūtė,
  • E. Urbonas,
  • R. Gilienė,
  • T. Baublienė,
  • F. T. Štankelienė,
  • S. Rudienė,
  • D. Žalienė.

  jau išėjo į Amžinybę, palikdami apie save šviesius prisiminimus.