Istorija

Panevėžio „Žemynos” vidurinė mokykla įsteigta 1979 m. Tada mokykla vadinosi 14-ąja vidurine.

1996 m. rugsėjo 20 d. mokyklai suteiktas „Žemynos“ vidurinės mokyklos vardas.

 Žemyna – žemės, augmenijos, vaisingumo ir visokios gyvybės deivė. Žemyna buvo garbinama pradedant arimą, sėją, nuimant derlių.  Kovo 20-oji – Žemės diena. Tą dieną švenčiame ir mokyklos vardo šventę.

Mokyklai vadovavo ir vadovauja direktoriai:

 • Romualdas Grilauskas-1979-07-02 – 2018-11-30,
 • Vidmantas Vilutis – 2018-12-03 – dabar

 Mokykloje dirba 3 direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 1 padalinio vadovas administracijai ir ūkiui, 50 mokytojų, 10- plaukimo trenerių , 2 mokytojo padėjėjai, 7 švietimo pagalbos specialistai.

 Mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime.  Įkurtos jaunimo organizacijos: Ateitininkai,  Kudirkaičiai, Skautai.  Mokiniai dalyvauja įvairiose miesto ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose.

 Mokykloje įrengti 38 mokomieji kabinetai, biblioteka, skaitykla, amatų dirbtuvės, keramikos studija, gamtos mokslų laboratorija, informacinių technologijų, šokio ir teatro, švietimo pagalbos specialistų kabinetai, aktų, sporto ir treniruoklių salės, baseinas, sporto aikštynas, veikia valgykla.

 Mokiniai ir kiti bendruomenės nariai turi galimybę naudotis bevieliu ir laidiniu internetu ir elektroniniu paštu visuose mokomuosiuose kabinetuose, bibliotekoje, mokinių skaitykloje, darbo kabinetuose, mokytojų kambaryje.

Šiuo metu mokykloje yra 146 kompiuteriai. Mokomuosiuose kabinetuose, skaitykloje ir aktų salėje įrengta: 41 multiterpės projektoriai ir 4 interaktyvūs priedėliai, 6 interaktyvios lentos, 55 planšetiniai kompiuteriai.

2011 metų rugsėjo 1 dieną mokykloje įdiegtas elektroninis dienynas.

 2007 m. atlikta mokyklos renovacija. Pastatas, materialinė bazė ir mokyklos teritorija eksploatuojama gerai.

 2011 m. rusėjo 1 d. mokykla pavadinta – Panevėžio „Žemynos“ pagrindine mokykla, o 2013 m. rugsėjo 1 d. – Panevėžio „Žemynos“ progimnazija.

Mokykla vienintelė mieste turi baseiną. Jame mokoma plaukti ir treniruojami meistriškumo grupėse per 700 mokinių iš visų miesto bendrojo ugdymo mokyklų.

Gražiausius ir brandžiausius gyvenimo metus mūsų mokyklai atidavė ir išėjo į užtarnautą poilsį:

 • R. Grilauskas – direktorius,
 • M. Krasnickienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 •  O. Juospaitienė – neformaliojo ugdymo vadovė.

Mokytojai:

 • V. Rutkauskienė,
 • V. Žilėnienė,
 • A. Budreikienė,
 • J. Budreika,
 • D. Chachajevas,
 • F. Štankelienė,
 • V. Černienė,
 • A. Žagūnaitė,
 • B. Laureckienė,
 • V. Leikutė,
 • R. Paknienė,
 • A. Simonavičius,
 • A. Garuckas,
 • M. Petraitytė,
 • Z. Juškienė,
 • L. Tamošiūnienė,
 • D. Ostrauskienė,
 • O. Kiškienė,
 • V. Berankienė,
 • V. Sruogienė,
 • S. Ulienė,
 • M. Skirkevičienė,
 • A. Grigaliūnaitė,
 • T. Baublienė,
 • Z. Kazlauskienė,
 • I. Skiauterytė,
 • V. Augutavičienė,
 • V. Tamošiūnienė,
 • I. Valkavičienė,
 • B. Žigienė,
 • S. Rickienė,
 • V. Šidlauskienė.

Mokytojai:

 • R. Urbonavičienė,
 • O. Janonienė,
 • R. Smailienė,
 • B. Šantarienė,
 • A. Balčiūnas,
 • M. Dzedravičienė,
 • M. Grigaliūnienė,
 • R. Kryževičienė,
 • P. Varkala,
 • A. Navasaitienė,
 • J. Marčiulionienė,
 • B. Žalnieriūnas,
 • B. Oksas,
 • D. Černiauskas,
 • R. Jackevičienė,
 • K. Marozienė,
 • V. P. Mieželis,
 • J. Gudelienė,
 • Z. Girdauskienė,
 • R. Krugiškienė,
 • R. Vaičius,
 • Ž. Bekevičiūtė,
 • E. Urbonas,
 • R. Gilienė,
 • T. Baublienė.

jau išėjo į Amžinybę, palikdami apie save šviesius prisiminimus.