Mokyklos muziejus įkurtas 1987 m.
 
     Muziejuje dirbo:
  • 1987-1990 m. A. Vaitkienė
  • 1990-1994 m. L. Janionienė
  • 1994-2010 m. O. Juospaitienė
      Mokyklos muziejuje sukaupti 2125 eksponatai.
 
      Muziejaus  seniausias eksponatas caro laikais kalėjime kalinių rankomis pagamintas laikrodis. Jis restauruotas  ir tiksliai rodo laiką.
 
     Vertingiausias eksponatas yra akmeninis kirvukas, kuris buvo naudojamas gynybai laivuose.
 
      Muziejuje atsispindi ne tik mokyklos veikla, jos istorija, bet ir etnografija, archeologija, numizmatika. Sukaupta gausi kraštotyrinė medžiaga, nemažai partizanų, tremtinių atsiminimų.
 
      Nuo 1987 m. rašomi mokyklos metraščiai. Mokyklos kraštotyrininkai rašo teminius darbus, dalyvauja rengiamose kraštotyrinėse apžiūrose, konkursuose Vilniuje. Mokyklos kraštotyrininkų veikla įrašyta į Nacionalinės jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijos darbų katalogus.
 
      Muziejuje vyksta atviros pamokėlės, pažintinės ekskursijos. Eksponatais ir kraštotyrine medžiaga naudojasi mokytojai ir mokiniai.Lankytojų knygoje- svečių, buvusių abiturientų, delegacijų iš įvairių Lietuvos Respublikos miestų ir iš kitų valstybių  įrašai.
 
      Nuo 2010m. rugsėjo 1d. muziejui vadovauja rusų kalbos vyresnioji mokytoja Daiva Daunoravičienė