Panevėžio Žemynos progimnazijos  profesinė organizacija (įkurta 2012-04-02)  

Panevėžio Žemynos progimnazijos  profesinės organizacijos komitetas: 

  • Pirmininkė – Palmyra Šimaitienė
  • Pavaduotoja – Ligita Buraitienė
  • Sekretorė – Jūratė Ramanauskienė

Profesinės organizacijos tikslai ir uždaviniai:

  • Teikti profesinės organizacijos nariams teisinę konsultaciją ir  darbuotojų raštišku prašymu dalyvauti darbo ginčų nagrinėjimuose bei   atstovauti jų interesams teisme.
  • Ginti visų dirbančiųjų moralines ir materialines teises.
  • Padėti mokyklos direktoriui spręsti mokyklos problemas.
  • Atstovauti darbuotojams Lietuvos švietimo ir mokslo profesinėje sąjungoje (LŠMPS, vadovaujamoje E. Milešino),siekiant bendrai su LŠMPS gerinti švietimo sistemos darbuotojų darbo ir ekonominę socialinę padėtį bei ginti jų teises.
  • Siekti, kad konfliktinės situacijos būtų sprendžiamos geranoriško dialogo būdu.
  • Principingai ginti darbuotojų teises ir interesus, padėti administracijai įgyvendinti priemones darbuotojų socialiniams poreikiams tenkinti.