Profesinė sąjunga

Panevėžio Žemynos progimnazijos  profesinė organizacija (įkurta 2012-04-02)  

 
      Panevėžio Žemynos progimnazijos  profesinės organizacijos komitetas:   

  • Pirmininkė – Palmyra Šimaitienė
  • Pavaduotoja – Ligita Buraitienė
  • Sekretorė – Marija Ramelienė
 

Profesinės organizacijos tikslai ir uždaviniai:

  1. Teikti profesinės organizacijos nariams teisinę konsultaciją ir  darbuotojų raštišku prašymu dalyvauti darbo ginčų nagrinėjimuose bei   atstovauti jų interesams teisme.
  2. Ginti visų dirbančiųjų moralines ir materialines teises.
  3. Padėti mokyklos direktoriui spręsti mokyklos problemas.
  4. Atstovauti darbuotojams Lietuvos švietimo ir mokslo profesinėje sąjungoje (LŠMPS, vadovaujamoje E. Milešino),siekiant bendrai su LŠMPS gerinti švietimo sistemos darbuotojų darbo ir ekonominę socialinę padėtį bei ginti jų teises.
  5. Siekti, kad konfliktinės situacijos būtų sprendžiamos geranoriško dialogo būdu.
  6. Principingai ginti darbuotojų teises ir interesus, padėti administracijai įgyvendinti priemones darbuotojų socialiniams poreikiams tenkinti.

Priėmimas į Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos profesinę organizaciją

Įstoti į Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos profesinę organizaciją galite užpildę šiuos dokumentus: prašymo forma1 prašymo forma2.