Mokinių priėmimo sąlygos

Mokinių priėmimas į Panevėžio „Žemynos“ progimnaziją

   Į 2–4, 6–8 klasių laisvas vietas mokiniai priimami teikiant pirmumą mokyklai priskirtoje teritorijoje gyvenantiems mokiniams. Esant laisvų vietų priimami mokiniai iš kitų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų pagal prašymo padavimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiama į turimus mokymosi pasiekimus ar mokyklos pateiktų bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus.

Pateikiami šie dokumentai:

  1. prašymas (pildomas vietoje);
  2. gimimo liudijimo kopija;
  3. gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;
  4. įgyto išsilavinimo pažymėjimas;
  5. medicininė pažyma.
    Prašymai į 2, 3, 4, 6, 7, 8 klases priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis 8.00-16.00 val. Informacija telefonu:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Janulytė-Venclovienė, mob. 8 686 72971
mokyklos raštinė mob. 8 630 05 578.
 
********************
   Prašymai į 1 ir 5 klases priimami centralizuotai nuo 2022 m. sausio 5 d. 
   tel. (8 45) 50 13 86.
 

Priėmimo tvarka į 1 ir 5 klases

1A priedas -1 kl.

1B priedas -1 kl.

 

2A priedas – 5 kl.

2B priedas – 5 kl.

Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Panevėžio miesto mokykloms priskirtos teritorijos 1, 5 kl.