Mokinių priėmimas į Panevėžio „Žemynos“ progimnaziją

   Į 2–4, 6–8 klasių laisvas vietas mokiniai priimami teikiant pirmumą mokyklai priskirtoje teritorijoje gyvenantiems mokiniams. Esant laisvų vietų priimami mokiniai iš kitų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų pagal prašymo padavimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiama į turimus mokymosi pasiekimus ar mokyklos pateiktų bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus.

Pateikiami šie dokumentai:

  1. prašymas (pildomas vietoje);
  2. vaiko asmens dokumento kopija;
  3. įgyto išsilavinimo pažymėjimas.
    Prašymai į 2, 3, 4, 6, 7, 8 klases priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis 8.00-16.00 val. Informacija telefonu:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Janulytė-Venclovienė, mob. 8 686 72971
mokyklos raštinės mob. 8 630 05 578.
 
 
********************
 

Pasikeitus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimui dėl mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, keičiasi centralizuoto priėmimo į mokyklas terminai:

  • priėmimas į 1-ąsias ir 5-ąsias klases (jei mokinys keičia mokyklą) prasideda nuo kovo 1 d.

Prašymai į 1-ąją klasę:

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ, GYVENANTĮ MOKYKLOS APTARNAVIMO TERITORIJOJE, Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS PIRMĄJĄ KLASĘ (1A priedas)

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS PIRMĄJĄ KLASĘ (1B priedas)

Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai paskiroje aptarnavimo teritorijoje. Nuo balandžio 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, taikomas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Mokiniui per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) keičiant mokyklą, prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo skyriui. Nuo sausio 2 d. mokinius priima pačios mokyklos.

  • priėmimas į gimnazijų I ir III klases (jei mokinys keičia mokyklą) prasideda nuo balandžio 1 d.

Mokiniui per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) keičiant gimnaziją, prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo skyriui. Nuo sausio 2 d. mokinius priima pačios gimnazijos.