Mokinių priėmimo sąlygos

Mokinių priėmimas į Panevėžio „Žemynos“ progimnaziją

   Į 2–4, 6–8 klasių laisvas vietas mokiniai priimami teikiant pirmumą mokyklai priskirtoje teritorijoje gyvenantiems mokiniams. Esant laisvų vietų priimami mokiniai iš kitų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų pagal prašymo padavimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiama į turimus mokymosi pasiekimus ar mokyklos pateiktų bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus.

Pateikiami šie dokumentai:

  1. prašymas (pildomas vietoje);
  2. gimimo liudijimo kopija;
  3. gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;
  4. įgyto išsilavinimo pažymėjimas;
  5. medicininė pažyma.
    Prašymai į 2, 3, 4, 6, 7, 8 klases priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis 8.00-16.00 val. Informacija tel. (8 45) 58 75 06, mob. 8 630 05 578, 8 630 05 563.
   Prašymai į 1 ir 5 klases priimami centralizuotai nuo sausio 7 d. 
   Švietimo skyriuje, Laisvės a. 23, tel. (8 45) 50 13 86.

Priėmimo tvarka į 1 klases

 
 
 

   Pagal Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 19 punktą pateikiami šie dokumentai:

  1. nustatytos formos prašymas;
  2. medicinos pažyma (vaiko sveikatos raidos istorija);
  3. vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;
  4. gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma (einamųjų arba praėjusių metų, išduota savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta);
  5. teikiant prašymą priimti į 5 klasę reikia pateikti pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (būtina pristatyti į Švietimo skyrių per 5 darbo dienas nuo pažymėjimo išdavimo dienos).