Skautų judėjimas yra savarankiškas nepolitinis jaunų žmonių ugdymo judėjimas, atviras visiems, nesvarbu kilmė, rasė ar religija.
 
Tikslas
 
Ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio aktyvumo bei saviraiškos.
 
Principai
 
Pareiga Dievui: ištikimybė praktikuojamai religijai, atsidavimo dvasiniams principams ir pareigoms.
 
Pareiga kitiems:
  • ištikimybė savo šaliai, skatinant vietinės, nacionalinės ir tarptautinės taikos supratimą,
  • dalyvavimas bendruomenės vystymesi, pripažįstant ir gerbiant kito žmogaus orumą ir natūralų pasaulio integravimą.
 
Pareiga sau: saviauklos ugdymas.
 
Skautavimas yra judėjimas, galintis vystytis ir adaptuotis visur, atitikdamas vietines sąlygas bei poreikius.
 
Skautų organizacijos veikia 216 valstybių ir teritorijų.
 
Skautavimas pagal savo principus ir metodiką, suformuluotus įkūrėjo Roberto Baden-Powellio, yra atviras visiems, nepaisant rasės, tikybos, lyties.
 
Skautavimas per programą ir nuotykį siekia savo tikslo – padėti jaunam žmogui vystytis fiziškai, intelektualiai, socialiai ir dvasiškai. Skautavimas skatina kaupti asmenines žinias, tyrinėti, atrasti, sužinoti. 

organizacijai vadovauja E. Jackevičienė