VIZIJA

   Panevėžio „Žemynos“ progimnazija – Šiuolaikiška, inovatyvi, atvira kaitai, patraukli mokytis, dirbti ir kurti, tradicijas puoselėjanti mokykla.

MISIJA

  Formuoti žingeidų mokslui, praktišką, kultūringą ir dorą mokinį, siekiantį tolimesnių mokymosi galimybių.

VERTYBĖS

Mokymo profesionalumas – kompetencija, kolegiška partnerystė, pasitikėjimas, įdomios, netradicinės pamokos ir veiklos, atvirumas naujovėms, grįžtamasis ryšys, motyvuojantis pavyzdys.
 
Asmeninis tobulėjimas – savistaba, mokymasis, atvirumas naujoms patirtims, empatija.

Atsakingumas – moralinių, pareiginių ir teisinių reikalavimų paisymas.
 
Bendruomeniškumas – vienybė, dalijimasis, rūpinimasis kitais, pagalba kitiems, įsipareigojimai draugams ir mokyklos bendruomenei.

Kūrybiškumas  – sugebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai, gebėjimas spręsti problemas.

Estetiškumas – elgesio, kalbos ir aplinkos grožio puoselėjimas.

Sveikata – visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas.

 

Čia augam.    
  Atrandam.  
    Ir tolin išeinam…