Tomo Kontauto premija skatina tobulėti

       Kiekvieno žmogaus gyvenime mokykla yra labai svarbi. Kiekvienai mokyklai svarbūs žmonės, kurie čia augo, mokėsi. Ypač džiugu žinoti, kad mūsų mokyklą baigę žmonės gyvena garbingą, dorą, prasmingą gyvenimą. „Žemyna“ turi ją baigusių žmonių Garbės galeriją, kurioje geriausieji, daugiausia gyvenime pasiekusieji buvę mokiniai. Vienas iš jų- Tomas Kontautas – teisininkas, advokatų kontoros Sorainen partneris ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Tomas sėkmingu ir teigiamu pavyzdžiu ne tik padrąsina, bet ir įkvepia jaunąją kartą labiau pasitikėti savo jėgomis, siekiant prasmingų gyvenimo tikslų.
       Įdomi buvo mokyklinė kelionė su Tomu. Žavėjo šio mokinio santūrumas ir gilus mąstymas. Jam sekėsi visi dalykai, bet ypatingai Tomas domėjosi istorija, dalyvavo konkursuose, olimpiadose, archeologinėje stovykloje.
       Nenutraukdamas ryšio su savo mokykla, Tomas įsteigė savo vardo premiją, kuri kasmet skiriama labai gerai ir gerai besimokantiems, aktyviausiems mokiniams.
       Yra gėris, pranokstantis asmeninį gėrį, yra nauda, pranokstanti asmeninę naudą. Yra bendrasis gėris. „Žemynos“ progimnazijos vardu tariame nuoširdų ačiū už asmeninį gėrį- bendrajam gėriui.

        Panevėžio „Žemynos” progimnazijos gabių ir talentingų mokinių apdovanojimų Tomo Kontauto premija nuostatai

      Lentelė

    2021 metų Tomo Kontauto premijos laimėtojai