Darbo taryba

Darbo taryba 2020 m. rugsėjo 17 d. – 2023 m. rugsėjo 17 d.

1. Zita Budrienė – pirmininkė
2. Palmyra Šimaitienė – sekretorė
3. Žana Staniulienė
4. Daiva Medelytė
5. Rasa Jurgaitienė