Administracija

Komanda – direktorius, 3 direktoriaus pavaduotojai ir 1 padalinio vadovas
 
Direktorius – Vidmantas Vilutis, socialinių mokslų (edukologijos) ir teologijos bakalauro kvalifikaciniai laipsniai , III vadybinė kategorija, vadovavimo patirtis 18 metų. Mokyklai vadovauja nuo 2018 metų.
Tel. 8 676 98538
Direktoriaus metinės veiklos užduočių ataskaita už 2021 m.
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:
 
Daiva Janulytė-Venclovienė, pradinių klasių mokytoja, socialinių mokslų (edukologijos) ir teisės magistrė, II vadybinė kategorija. Pavaduotoja dirba nuo 1997 metų.
Tel. 8 68672971
 
Aurelija Petrauskienė, specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija, socialinių mokslų (edukologijos) bakalauras, II vadybinė kategorija. Pavaduotoja dirba nuo 2019 metų.
Tel. 8 630 05561
 
 Arūnas Gabrilavičius, kūno kultūros dėstytojo- šachmatų trenerio kvalifikacija, kūno kultūros vyresnysis mokytojas. II vadybinė kategorija. .Pavaduotoju dirba nuo 2007 metų.
Tel. 8 630 05562
 
Padalinio vadovė administracijai ir ūkiui: 
 
Vida Kirchovienė, padalinio vadove administracijai ir ūkiui dirba nuo 1989 metų.
Tel. 8 630 05570