Administracija

Komanda – direktorius, 3 direktoriaus pavaduotojai ir 1 padalinio vadovas
 
Direktorius – Vidmantas Vilutis. Mokyklai vadovauja nuo 2018 metų.
Tel. 8 656 12291
 
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:
 
Daiva Janulytė-Venclovienė, pradinių klasių mokytoja, socialinių mokslų (edukologijos) ir teisės magistrė, II vadybinė kategorija. Pavaduotoja dirba nuo 1997 metų.
Tel. 8 68672971
 
Lina Bernadickaitė, socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir edukologijos (socialinių institucijų vadybos šakos) magistro laipsnis, socialinio pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija. Pavaduotoja dirba nuo 2018 metų.
Tel. 8 630 05561
 
 Arūnas Gabrilavičius, kūno kultūros vyresnysis mokytojas. II vadybinė kategorija. Pavaduotoju dirba nuo 2007 metų.
Tel. 8 630 05562
 
Padalinio vadovė administracijai ir ūkiui: 
 
Vida Kirchovienė, padalinio vadove administracijai ir ūkiui dirba nuo 1989 metų.
Tel. 8 630 05570