Centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės
Panevėžio Žemynos progimnazija – viešieji pirkimai

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

Skelbimo CVP IS data Pirkimo būdas Pirkimo pavadinimas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
2022-05-24 Skelbimo kodas 2022-611946 Atviras konkursas MOKINIŲ NEMOKAMO IR MOKAMO MAITINIMO, ĮSKAITANT IR MOKAMĄ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ MAITINIMĄ, PASLAUGOS CPO kataloge tokių paslaugų įsigijimas nenumatytas

2016 m. ataskaita At-6
2015  m. ataskaita At-6

Planuojamų pirkimų suvestinės:
 
Suvestinės apie  pirkimus:
 
Mažos vertės supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalai: