Mokyklos taryba

Mokyklos taryba 2019-11-07 – 2021-11-07
 
1. Mokytojų ir švietimo  pagalbos specialistų atstovai:
1.1. Jolita Petkevičienė – pirmininkė
1.2. Vida Pučkienė – pavaduotoja
1.3. Esmeralda Sereikienė – sekretorė
1.4. Vilma Locnienė – narė
1.5. Daiva Čižienė – narė
2. Mokinių atstovai:
2.1. Ūla Dirdaitė (7 b kl.) – narė
2.2. Aelita Entkutė (8 b kl.) – narė
2.3. Austėja Gabrytė (7 a kl.) – narė
2.4. Meinardas Kakanis (7 c kl.) – narys
2.5. Agnė Vileniškytė (8 a kl.) – narė
3. Mokinių tėvų atstovai:
3.1. Ernestas Abraškevičius (2 c kl.) – narys
3.2. Aušra Mikelevičienė (5 a kl.) – narė
3.3. Jovita Matkevičienė, (4 a kl.) – narė
3.4. Vida Entkuvienė (4 b kl. ) – narė
3.5. Roma Narkevičienė (8 a kl.) – narė