Mokyklos taryba

Mokyklos taryba 2017-11-06 – 2019-11-06
 
1. Mokytojų ir švietimo  pagalbos specialistų atstovai:
1.1. Giedrutė Skorupskienė
1.2. Aušra  Žilevičienė
1.3. Liudmila  Putauskienė
1.4. Evelina  Jackevičienė
1.5. Aivaras Šaulianskas.
2. Mokinių atstovai:
2.1. Ūla Dirdaitė
2.2. Deimantas Jakniūnas
2.3. Kamilė Ribikauskaitė
2.4. Ignas Janeliūnas
2.5. Dovijus Jodinskas.
3. Mokinių tėvų atstovai:
3.1. Ineta Atstupėnienė
3.2. Jovita Matkevičienė
3.3. Aistė Kazlauskienė
3.4. Jolita Jakniūnienė
3.5. Vidas Paskačius.Pirmininkė – Giedrutė Skorupskienė
Pirmininko pavaduotoja –  Ineta Atstupėnienė
Sekretorė – Liudmila  Putauskienė
 
   Mokyklos  darbuotojai ir jų giminės bei  mokinių tėveliai iš savo pajamų iki 2 procentų, už 2016 metus, mokyklai pervedė 4868 Eur. Mokyklos taryba nutarė rekomenduoti mokyklos administracijai, šiuos pinigus  prioriteto tvarka naudoti šioms reikmėms (pridedama posėdžio protokolas).
 
 
*******

Kultūrinio darbo organizatorių grupė 2019-09-01 – 2020-08-31:

  1. Inga Skodytė
  2. Rolandas Pūras
  3. Edita Račienė
  4. Laimutė Stanevičienė
  5. Ilona Skrudupienė.