Mokyklos taryba

Mokyklos taryba 2019-11-07 – 2021-11-07
 
1. Mokytojų ir švietimo  pagalbos specialistų atstovai:
1.1. Jolita Petkevičienė – pirmininkė
1.2. Vida Pučkienė – pavaduotoja
1.3. Esmeralda Sereikienė – sekretorė
1.4. Vilma Locnienė – narė
1.5. Daiva Čižienė – narė
 
2. Mokinių atstovai:
2.1. Ūla Dirdaitė (8b kl.) – narė
2.2. Kamilė Kiškytė(6a kl.) – narė
2.3. Austėja Gabrytė (8a kl.) – narė
2.4. Meinardas Kakanis (8c kl.) – narys
2.5. Erika Revutaitė (7c kl.) – narė
 
3. Mokinių tėvų atstovai:
3.1. Ernestas Abraškevičius (3c kl.) – narys
3.2. Aušra Mikelevičienė (6a kl.) – narė
3.3. Viktorija Šeikienė (6b kl.) – narė
3.4. Vida Entkuvienė (5b kl. ) – narė
3.5. Jovita Matkevičienė, (5a kl.) – narė