Nauji leidiniai

Naujausia literatūra pedagogams:

1. Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti: metodinė priemonė. Vilnius, 2018.

2. Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse: metodinė priemonė tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokytojams. Vilnius, 2018.

3. Švietimo problemos analizė. Bendrojo ugdymo tobulinimas. Ką gali savivaldybė? 2018, spalis, Nr.1

4. Mečislovas Treinys. Vilnius, 2017.

5. Jaunųjų kūrėjų almanachas Nevėžis 2018. Panevėžys, 2019.Naujausia literatūra vaikams:

1. Bonsels, Waldemar. Bitė Maja ir jos nuotykiai. Vilnius, 2016.
2. Dijokaitė, Aistė. Kelių eismo taisyklės vaikams. Vilnius, 2014.
3. Donald, Alison. Lokys bibliotekininkas: skiemenuota pasaka. Vilnius, 2017
4. Herget, Gundi. Mocartas ir Robinzonas skrenda į mėnulį. Vilnius, 2017.
5. Marcinkevičius, Marius. Draugystė ant straublio galo. Vilnius, 2017.
6. Meškauskaitė, Audronė. Interviu su daiktais: leidinys su papildytais realybės elementais. Vilnius, 2018.
7. Neša tulpę pelikanas: Lietuvių poetai vaikams: rinktinė. Vilnius, 2017.
8. Palčinskaitė, Violeta. Eilėraščiai iš namų. Vilnius, 2017.
9. Palčinsakaitė, Violeta. Vaikų kambarys: eilėraščių rinktinė. Vilnius, 2017.
10. Robberecht, Thierry. Vilkas, kuris iškrito iš knygos. Kaunas, 2018.
11. Sewell, Anna. Juodasis gražuolis: žirgo autobiografija: apysaka. Vilnius, 2018.
12. Sverak, Jan. Kukis grįžta: pasaka. Vilnius, 2012.
13. Šidlauskas, Virgis. Ulfas ir stebuklinga barzda: apysaka. Vilnius, 2018.
14. Vaicenavičienė, Monika. Per balas link aušros: pasakojimas apie Jono Basanavičiaus keliones ir darbus: paveikslėlių knyga. Vilnius, 2018.
15. Vaitkutė Neringa. Klampynių kronikos: apysaka. Vilnius, 2018.
16. Webb, Holly. Išgelbėta katytė: apysaka. Vilnius, 2018.
17. Webb, Holly. Liūdnasis Montis: apysaka. Vilnius, 2018.
18. Webb, Holly. Nereikalingas šuniukas: apysaka. Vilnius, 2018.

Naujausia literatūra paaugliams:

1. Draugo laiškai: psichologinės pagalbos knyga jaunimui. Vilnius, 2018.
2. Gudonytė, Kristina. Drugeliai virš bedugnės: romanas. Vilnius, 2017.
3. Kincaid, Gregory D. Šuo vardu Kalėdos. Vilnius, 2018
4. Morpurgo, Michael. Karo žirgas: apysaka. Vilnius, 2018.
5. Stark, Ulf. Meilės kontrolinis.Vilnius, 2017.

Naujausia literatūra suaugusiems:

1. Abromavičius, Stanislovas. Vaikystė Sibiro toliuose. Kaunas, 2018.
2. Bjork, Samuel. Aš keliauju viena: romanas. Vilnius, 2018.
3. Claudel, Philippe. Brodekas: romanas. Vilnius, 2018.
4. Harari, Yuval N. Sapiens: glausta žmonijos istorija. Vilnius 2018.
5. Harper, Jane. Sausra: romanas. Vilnius, 2018.
6. Ishiguro, Kazuo. Dienos likučiai: romanas. Vilnius, 2018.
7. Johnson, Adam. Našlaičių prižiūrėtojo sūnus: romanas. Vilnius, 2015.
8. Nesbo, Jo. Galvų medžiotojai: romanas. Vilnius, 2016.
9. Perry, Sarah. Esekso slibinas: romanas. Vilnius, 2018.