„Žemynos” progimnazijos biblioteka – tai atskiras švietimo ir informacijos centras, mokymo(si) vieta su modernia informacine ir technine baze. Savo fondais ir veikla ji sudaro sąlygas mokyklos bendruomenei gauti visą ugdymo(si) procesui reikalingą informaciją, kuria patrauklią mokymo(si) ir darbo aplinką, telkia bendruomenę. Taip sudaromos sąlygos ir pagerinamos galimybės mokiniams savarankiškai mokytis, o mokytojams rengtis pamokoms ir ieškoti naujų darbo metodų. Bibliotekoje skaito 557 skaitytojai, fonde yra 8985 knygų ir 12385 vadovėliai. Biblioteka įkurta 1979 metais. Bibliotekos vedėja- Neringa Juknevičienė, bibliotekininkė- Gėlė Andriušaitienė.

Skaitytojai aptarnaujami darbo dienomis nuo I-IV   8.45 val. iki 16.00 val.
                                                                           V   8.45 val. iki 15.30 val.
El. paštas biblioteka@zemynos.panevezys.lm.lt

Paslaugos:

  • Spaudinių išdavimas į namus (abonementas) .
  • Naudojimasis   spaudiniais vietoje (skaitykla).
  • Informacinių įgūdžių ugdymo pamokos.
  • Informacijos paieška ir atsakymai į užklausas.
  • Naudojimasis internetu, kompiuteriais, vaizdo ir garso aparatūra.
  • Informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu.