Vizija, misija / apie baseiną

MISIJA

   Ugdyti mokinio asmenybę, jo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi.

   Padėti kiekvienam mokiniui pagal gebėjimus ir poreikius siekti asmeninės ir akademinės pažangos.

   Formuoti žingeidų, visapusiškai aktyvų, dorą, pasirengusį visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, mokinį.

VIZIJA

   Šiuolaikiška, saugi, patraukli mokytis, dirbti ir kurti, atvira vietos bendruomenei mokykla, teikianti kokybišką ugdymą pagal formaliojo pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei neformaliojo vaikų švietimo plaukimo baseine programas, sudaranti sąlygas ugdytis įvairių poreikių ir fizinę negalią turintiems mokiniams.

CREDO

 

Čia augam.    
  Atrandam.  
    Ir tolin išeinam…

Apie baseiną

2018 – 2019 mokslo metais
 
 
Baseine treniruojasi Didelio meistriškumo Meistriškumo tobulinimosi Meistriškumo ugdymo Pradinio rengimo Sveikatingumo
29 plaukimo grupės 1 1 9 16  2

Baseiną lanko 360 mokinių.

 

Mokinius treniruoja

Mokytojai ekspertai

Mokytojai metodininkai

Vyr. mokytojai

Mokytojai

11 plaukimo kūno kultūros mokytojų

Ina Paipelienė
Rita Kondrotaitė

Židrūnė Budrienė
Svetlana Rickienė
Mintara Labanauskienė
Aivaras Šaulianskas
Gitana Kemėšienė
Jūratė Klimavičienė

Zita Kralikaitė

Guoda Jonelytė
Aistė Marapolskienė