Socialinis pedagogas

Ilona Skrudupienė ( 78kabinetas) – socialinė pedagogė metodininkė,   

soc.pedagogas@zemynos.panevezys.lm.lt

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais smurtą, vykdo elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

Padeda tėvams ugdyti savo vaiką; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.

Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

Vykdo alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, teisės pažeidimų, nusikalstamumo prevenciją.

Vykdo mokinių lankomumo ir vėlavimo kontrolę bei prevencinį darbą su blogai mokyklą lankančiais ir vėluojančiais mokiniais.

Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą.

Atstovauja vaikams ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Lanko vaikus jų namuose, jei klasės vadovas neturi tam galimybių.