Socialinė pedagogė

SOCIALINIS PEDAGOGAS MOKYKLOJE PADEDA VAIKUI:

•tapti visateisiu visuomenės nariu, atsakingu už savo elgesį;

• sėkmingai adaptuotis ir socializuotis, t. y. pritapti prie įvairių gyvenimo permainų;

• pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje ir šeimoje;

• skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti įstatymus ir laikytis jų;

• skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;

• informuoja apie drausminių priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių, turint žalingų priklausomybių.

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA MOKYKLOJE:

Darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas).

Prevencinis darbas, projektinė veikla.

Pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas.

Bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos.

Mokyklos socialinio paso sudarymas. Komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje). Probleminių mokinių lankymas namuose drauge su klasių vadovais.