Saugaus eismo ABC

Neformaliojo švietimo grupėje „Eismo gyvatėlė“ vaikai mokosi saugaus eismo taisyklių, susipažįsta su kelio ženklais, sužino, kaip taisyklingai segėti atšvaitus. Būrelyje tobulina įgūdžius, kaip teisingai pereiti kelią pėsčiųjų perėjoje, sankryžoje. Žaisdami su „Kelių maketu“, mokosi saugaus eismo. Stebėdami vaizdo užduotis, komentuoja pėsčiųjų padarytas klaidas. Kuria pasakas, patarles, mįsles, susijusias su saugiu eismu, sprendžia kryžiažodžius, piešia piešinius, dalyvauja viktorinose, konkursuose, saugaus eismo šventėse. Ruošiasi dalyvauti Respublikinio konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ organizuojamose varžybose „Šviesoforas“.
   Neformalaus švietimo grupės „Eismo gyvatėlė“ veikla vaikams įdomi ir naudinga.

Edita Račienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė