Psichologas

MOKYKLOS PSICHOLOGO UŽDAVINIAI:

1. Stiprinti tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;

2. Tirti, analizuoti kylančias psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir ieškoti efektyvių problemos sprendimo būdų;

3. Užtikrinti psichologinį švietimą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams aktualiais psichologiniais klausimais. Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Dažnai žmonėms kyla klausimas: kas tai yra psichologinė konsultacija? Paprastai į šį klausimą galima atsakyti taip – tai psichologinė pagalba sveikiems, tačiau sunkioje, sudėtingoje gyvenimo situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Jiems padedama spręsti iškilusias problemas, brandžiau išgyventi įvairius gyvenimo sunkumus.

 

PSICHOLOGO DARBO TIKSLAI: 

Padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi bei mokytis.

MOKYKLOS PSICHOLOGĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

Moksleivių, jų tėvų ar mokytojų konsultavimas (tai pagrindinė mokyklos psichologo veiklos kryptis. Konsultacijų metu aptariami, nustatomi ir sprendžiami moksleivių ar su vaiko ugdymu susiję tėvų (ar globėjų), mokytojų sunkumai, pristatomos bei aptariamos rekomendacijos. Dėmesio centre yra vaikas).

 Psichologinis įvertinimas (atliekamas tik moksleiviams, siekiant nustatyti vaiko intelektinės brandos stipriąsias sritis, ugdymosi ar bendravimo sunkumų prielaidas, įvertinant specialiojo ugdymo poreikius).

 Psichologinis švietimas ( mokinių, tėvų, mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Klasės valandėlių ar organizuotų užklasinės veiklos užsiėmimų).

 Psichologinių problemų prevencija (rengiamos, organizuojamos ir įgyvendinamos prevencinės priemonės bei programos).

MOKINIAI Į MOKYKLOS PSICHOLOGĄ KREIPIASI, KAI:

 susiduria su mokymosi ir elgesio sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;

 nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;

susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius;

 nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;  nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;  susiduria su liūdesiu ar nerimu;  gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;

 liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);

 nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;

 susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis:

 abejoja dėl savo gebėjimų;

 nori atsisakyti žalingų įpročių;

 nori tobulėti kaip asmenybė.