Projektinė veikla

Mokykla dalyvauja:

Erasmus + projektai:

  • More mobile, more successful 2020-1-LT01-KA229-077862
  • Cooperation for innovation and the exchange of good practices:    We are different, we are respectful, we are stronger with you: dyslexia   2020-1-TR01-KA201-092954
  • Innovative Schools: Teaching & Learning in DIGITAL STEM LABS  2020-1-TR01-KA226-SCH-097611

1. Tarptautiniame švietimo projekte  „Mokymasis būti”. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos programos „Erasmus +” trečią pagrindinį veiksmą: Europos politikos priemonių eksperimentai. Koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Janulytė-Venclovienė.

2. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

3. Projektas ,,Lyderių laikas 3”

4. „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas”

5. „Renkuosi sveikatą“ (Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0033) Koordinatorius – Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenės pirmininkė – Lina Budreikaitė.