Projektinė veikla

Projektinė veikla 2019 metais

1. Mokykla dalyvauja:
1.1.Švietimo informacinių technologijų centro organizuojamame ir Europos komisijos remiamame projekte „PhenoloGIT: vietovės duomenų analizė ir mobilusis mokymasis mokykloje“. Vadovė – geografijos vyresnioji mokytoja Evelina Jackevičienė.
1.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projektas vykdomas dviem etapais: 2017 m. vasario mėn. – 2018 m. vasario mėn. (I etapas) ir 2018 m. vasario mėn. – 2019 m. vasario mėn. (II etapas). Vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Puodžiūnienė.
1.3. Tarptautiniame švietimo projekte  „Mokymasis būti“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos programos „Erasmus +“ trečią pagrindinį veiksmą: Europos politikos priemonių eksperimentai. Koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Janulytė-Venclovienė.

1.4. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“