Projektas ,,Lyderių laikas 3”

          Projektas „Lyderių laikas“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, kuri skatintų mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose.
          Mūsų mokyklos direktorius priklauso projekto kūrybinei komandai. Mokykloje yra suburta projekto vykdymo komanda.
          Panevėžio miesto projekto kūrybinė komanda pasirinko įgyvendinti pokyčio projekto temą – „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“. Įgyvendinant šį projektą progimnazijoje suplanuotos tokios veiklos:

  • 1-8 klasių mokiniams pamokos- praktinės veiklos „RoboLabe“;
  • Patyriminės veiklos progimnazijoje, Panevėžio miesto ir rajono įmonėse, įstaigose;
  • Patyriminės veiklos progimnazijoje, Panevėžio miesto ir rajono įmonėse, įstaigose;
  • Netradicinio ugdymo „Jaunųjų tyrėjų“ diena;
  • Konsultacijos, stažuotės Lietuvoje ir užsienyje, susitikimai su kitomis mokyklų komandomis, įgyvendinančiomis šį projektą;
  • Seminaras mokyklos bendruomenei „Patyriminis mokymasis“, mokymai „Kaip dirbti su Newline“;
  • Dalinimasis gerąja darbo patirtimi su progimnazijos ir Panevėžio miesto ugdymo įstaigų pedagogais susitikimų, konsultacijų, seminarų, konferencijų metu.

            Šio projekto metu bus įkurta gamtos mokslų laboratorija 1-6 klasių mokiniams. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo (plačiau čia) ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis.

Renginiai