MOKYKLOJE MAITINIMO PASLAUGĄ TEIKIA UAB „CNC CATERING“ IR VŠĮ „BRUNEROS“

Maitinimo tvarkos aprašas

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

Valgiaraščiai:

15 dienų valgiaraštis (nemokamas maitinimas)

6-10 metų vaikams

11 metų ir vyresniems vaikams

15 dienų valgiaraštis

valgiaraštis