Istorija

 Panevėžio „Žemynos" vidurinė mokykla įsteigta 1979 m. Tada mokykla vadinosi 14-ąja vidurine.
1996 m. rugsėjo 20 d. mokyklai suteiktas „Žemynos“ vidurinės mokyklos vardas.

Panevėžio Žemynos“ progimnazija skaičiuoja dešimtmečius

 Žemyna – žemės, augmenijos, vaisingumo ir visokios gyvybės deivė. Žemyna buvo garbinama pradedant arimą, sėją, nuimant derlių.

 Kovo 20-oji – Žemės diena. Tą dieną švenčiame ir mokyklos vardo šventę. Mokyklai nuo jos įkūrimo vadovauja direktorius Romualdas Grilauskas.
 
 Mokykloje dirba 3 direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 1 padalinio vadovas administracijai ir ūkiui, 49 mokytojai, 11- plaukimo trenerių, 2 mokytojo padėjėjai, 8 švietimo pagalbos specialistai.

 Mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime. Įkurtos jaunimo organizacijos: Ateitininkai, Kudirkaičiai, Skautai. Mokiniai dalyvauja įvairiose miesto ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose.

 Mokykloje įrengti 38 mokomieji kabinetai, biblioteka, skaitykla, aktų, choreografijos ir sporto salės, baseinas, sporto aikštynas, veikia valgykla.
 
 Mokiniai ir kiti bendruomenės nariai turi galimybę naudotis bevieliu ir laidiniu internetu ir elektroniniu paštu visuose mokomuosiuose kabinetuose, bibliotekoje, mokinių skaitykloje, darbo kabinetuose, mokytojų kambaryje.

 Šiuo metu mokykloje yra 154 kompiuteriai. Mokomuosiuose kabinetuose, skaitykloje ir aktų salėje įrengta: 41 multiterpės projektoriai ir 4 interaktyvūs priedėliai, 6 interaktyvios lentos, 30 planšetinių kompiuterių.

 2011 metų rugsėjo 1 dieną mokykloje įdiegtas elektroninis dienynas.

 2007 m. atlikta mokyklos renovacija. Pastatas, materialinė bazė ir mokyklos teritorija eksploatuojama gerai. Prižiūri ir aptarnauja 33 darbuotojai.

 Mokykla tvarkosi savarankiškai, turi savo buhalteriją, yra asignavimų valdytoja.

 2011 m. rusėjo 1 d. mokykla pavadinta - Panevėžio „Žemynos“ pagrindine mokykla, o 2013 m. rugsėjo 1 d. - Panevėžio „Žemynos“ progimnazija.

Progimnazijoje mokosi 566 mokiniai.

Mokykla vienintelė mieste turi baseiną. Jame mokoma plaukti ir treniruojami meistriškumo grupėse per 700 mokinių iš visų miesto bendrojo ugdymo mokyklų.
 
Gražiausius ir brandžiausius gyvenimo metus mūsų mokyklai atidavė ir išėjo į užtarnautą poilsį mokytojai:
 • Ž. Bekevičiūtė,
 • V. Rutkauskienė,
 • V. Žilėnienė,
 • A. Budreikienė,
 • J. Budreika,
 • D. Chachajevas,
 • F. Štankelienė,
 • R. Gilienė,
 • V. Černienė,
 • A. Žagūnaitė,
 • B. Laureckienė,
 • V. Leikutė,
 • R. Paknienė,
 • V.A. Simonavičius,
 • A. Garuckas,
 • M. Petraitytė,
 • Z. Juškienė,
 • L. Tamošiūnienė,
 • D. Ostrauskienė,
 • O. Kiškienė,
 • V. Berankienė,
 • R. Vaičius,
 • V. Sruogienė,
 • S. Ulienė,
 • M. Skirkevičienė,
 • A. Grigaliūnaitė,
 • T. Baublienė,
 • Z. Kazlauskienė,
 • I. Skiauterytė,
 • V. Augutavičienė,
 • V. Tamošiūnienė,
 • I. Valkavičienė,
 • O. Juospaitienė- neformaliojo ugdymo vadovė,
 • M. Krasnickienė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Mokytojai:
 • R. Urbonavičienė,
 • O. Janonienė,
 • R. Smailienė,
 • B. Šantarienė,
 • A. Balčiūnas,
 • M. Dzedravičienė,
 • M. Grigaliūnienė,
 • R. Kryževičienė,
 • P. Varkala,
 • A. Navasaitienė,
 • J. Marčiulionienė,
 • B. Žalnieriūnas,
 • B. Oksas,
 • D. Černiauskas,
 • R. Jackevičienė,
 • K. Marozienė,
 • V. P. Mieželis,
 • J. Gudelienė,
 • Z. Girdauskienė
 • R. Krugiškienė
jau išėjo į Amžinybę, palikdami apie save šviesius prisiminimus.
Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
Sveiki,
Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:


Prisiminti mane

[ ]

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.