Mokyklos taryba

1. Mokytojų ir švietimo  pagalbos specialistų atstovai:
1.1. Žana Staniulienė
1.2. Daina Grakauskaitė
1.3. Zita Budrienė
1.4. Regina Dilienė
1.5. Laimutė Stanevičienė

2. Mokinių atstovai:
2.1. Jonas Lebedevas
2.2. Paulius Jasėnas
2.3. Toma Palionytė
2.4. Kamilė Mažylytė
2.5. Rytis Kraujelis

3. Mokinių tėvų atstovai:
3.1. Sonata Rauduvienė
3.2. Inga Deveikaitė – Kraujelė
3.3. Aušra Januškienė
3.4. Vidas Paskačius
3.5. Lina Jakubonytė

Pirmininkė – Žana Staniulienė
Pirmininko pavaduotojas –  Vidas Paskačius
Sekretorė – Laimutė Stanevičienė

Mokyklos  bendruomenės narių siūlymai ir Mokyklos tarybos nutarimas dėl 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų naudojimo mokyklos reikmėms

ĮSAKYMAS DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKYKLAI, NAUDOJIMO

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.