Mokyklos taryba 2017-11-06 - 2019-11-06

1. Mokytojų ir švietimo  pagalbos specialistų atstovai:
1.1. Giedrutė Skorupskienė
1.2. Aušra  Žilevičienė
1.3. Liudmila  Putauskienė
1.4. Evelina  Jackevičienė
1.5. Aivaras Šaulianskas.

2. Mokinių atstovai:
2.1. Ūla Dirdaitė
2.2. Deimantas Jakniūnas
2.3. Kamilė Ribikauskaitė
2.4. Ignas Janeliūnas
2.5. Dovijus Jodinskas.

3. Mokinių tėvų atstovai:
3.1. Ineta Atstupėnienė
3.2. Jovita Matkevičienė
3.3. Aistė Kazlauskienė
3.4. Jolita Jakniūnienė
3.5. Vidas Paskačius.

Pirmininkė – Giedrutė Skorupskienė
Pirmininko pavaduotoja –  Ineta Atstupėnienė
Sekretorė – Liudmila  Putauskienė
 
   Mokyklos  darbuotojai ir jų giminės bei  mokinių tėveliai iš savo pajamų iki 2 procentų, už 2016 metus, mokyklai pervedė 4868 Eur. Mokyklos taryba nutarė rekomenduoti mokyklos administracijai, šiuos pinigus  prioriteto tvarka naudoti šioms reikmėms (pridedama posėdžio protokolas).
 
Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.