Naujausia literatūra Spausdinti

Naujausia literatūra pedagogams:
  1. Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2016. Mokinių pasiekimai.- Vilnius, 2016
  2. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendroji programa. - Vilnius, 2016
  3. Ugdymas(is) paradigmų kaitoje.- Vilnius, 2016
  4. Švietimo problemos analizė 2016 kovas, Nr.1 (Mokėjimo mokytis kompetencija: kaip sekasi mokiniams ir mokytojams)
  5. Švietimo problemos analizė 2016 kovas, Nr.2 (Progimnazijų ir pagrindinių mokyklų paskirtis ir vieta bendrojo ugdymo sistemoje)
  6. Švietimo problemos analizė 2016 kovas, Nr.3 (Mokytojų skaičius: perteklius ar trūkumas?)
  7. Švietimo problemos analizė 2016 kovas, Nr.5 (Kaip kvalifikacijos tobulinimas užsienyje stiprina mokytojų lyderystę?)
  8. Švietimo problemos analizė 2016 kovas, Nr.6 ( Tėvystės gebėjimų ugdymo veiksmingumo didinimo perspektyvos)
  9. Švietimo problemos analizė 2016 kovas, Nr.7 ( Savišvietos ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas)
  10. Švietimo problemos analizė 2016 kovas, Nr.8 (Mokyklos tarptautiškumo stiprinimas, įgyvendinant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo užsienyje projektus)
Ieškoti Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Panevėžio „Žemynos“ progimnazija. Ramygalos g. 99, Panevėžys.