Mokytojai, plaukimo treneriai ir specialistai

Mokytojai, plaukimo treneriai, specialistai ir kiti darbuotojai 2021-2022 mokslo metais mokykloje dirba:

Direktorius – 1
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – 3

Mokytojai – 50

Mokytojų kvalifikacija:
  • mokytojas metodininkas – 34
  • vyresnysis mokytojas – 14
  • mokytojas – 2

Plaukimo treneriai – 10

Specialistai – 7
Specialistų kvalifikacija:
  • socialinis pedagogas metodininkas –1
  • specialusis pedagogas metodininkas –1
  • vyresnysis specialusis pedagogas –1
  • logopedas metodininkas –1
  • bibliotekos vedėjas – 1
  • bibliotekininkas – 1
  • pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas (vyresnysis mokytojas) –1
Mokytojo padėjėjas – 2
Padalinio vadovas administracijai ir ūkiui – 1

Aptarnaujantis personalas – 36