Mokytojai, specialistai

2022-2023 mokslo metais mokykloje dirba:

Mokytojai – 51

Mokytojų kvalifikacija:

  • mokytojas metodininkas – 35
  • vyresnysis mokytojas – 16
Specialistai – 7
Specialistų kvalifikacija:
  • socialinis pedagogas metodininkas –1
  • logopedas-specialusis pedagogas metodininkas –1
  • vyresnysis specialusis pedagogas –2
  • logopedas-specialusis pedagogas –1
  • psichologas asistentas – 1
  • bibliotekos vedėjas – 1
  • bibliotekininkas – 1
  • pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas –2

Mokytojo padėjėjas – 4