Logopedas

Veronika Šidlauskienė (62 kabinetas) – logopedė metodininkė,
v.sidlauskiene@zemynapanevezys.lt

  • Visapusiškai tiria mokinių kalbą (tartį, foneminę klausą, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą).
  • Nustato kalbos sutrikimų pobūdį.
  • Planuoja veiklą kalbos sutrikimams šalinti.
  • Numato mokinių kalbos ir komunikacijos korekcijos kryptis.
  • Veda mokiniams kalbos sutrikimų šalinimo individualias ir grupines pratybas.
  • Konsultuoja tėvus ir mokytojus.
  • Vykdo tėvų, mokytojų ir kitų visuomenės narių švietimą vaikų kalbos ugdymo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.