Logopedas pataria

M-m-m-mamyte, k-kas m-man atsitiko? Tokia kalba kelia nerimą vaikui, tėvams, mokytojams. Tai mikčiojimas – sklandaus kalbėjimo(ritmo)sutrikimas. Tėvų pagalba mikčiojančiam vaikui:

 • Namuose sukurkite ramią aplinką.
 • Venkite triukšmingų renginių, jaudinančių TV laidų, filmų,
 • Leiskite vaikui pačiam kalbėti, neužbaikite jo žodžių ir minčių, padrąsinkite jį.
 • Kalbėkite neskubėdami, vartodami žodžius, kurie nuskambėjo vaiko kalboje nesklandžiai.
 • Jūsų lėta, rami, sklandi kalba bus daug efektyvesnė už bet kokią kritiką ir patarimus.
 • Kai vaikas klausinėja apie mikčiojimą, ramiai ir geranoriškai atsakykite, kad pastebėjote jo kalbos nesklandumus ir padėsite juos įveikti.
 • Neverskite vaiko garsiai skaityti, dainuoti, deklamuoti, jei jis to nenori.
 • Savo veido išraiška ir kūno kalba palaikykite vaiką, parodykite, kad klausotės jo kalbos turinio, o ne kaip jis kalba.
 • Pagirkite jį už įdomų pasakojimą, pastebėjimą, posakį.
 • Parodykite vaikui, kad priimate jį tokį, koks yra.
 • Stenkitės kuo dažniau parodyti vaikui, kad jį mylite, vertinate ir kad jums malonu su juo bendrauti.
 • Drąsinkite bendrauti su kitais vaikais.
 • Konsultuokitės su vaikų psichiatru, logopedu, psichologu.

Pagal SPPC informacinius leidinius.
Tėvų pagalba vaikų foneminio suvokimo lavinimui:

 • Skirti pirmą ir paskutinį žodžio garsą.
 • Skirti visus žodžio garsus.
 • Atrinkti paveikslėlius, kurių pavadinimuose garsas „a“ būtų pirmas,trečias ir pan.
 • Sudėti žodžius iš karpomojo raidyno raidžių.
 • Sugalvoti žodžių su nurodytu garsų skaičiumi.
 • Sudėlioti paveikslėlius pagal garsų skaičių pavadinimuose.
 • Pakeisti žodžius pridedant vieną raidę, pakeičiant ją kita, sukeičiant vietomis.
 • Tęsti žodžių grandinę, kurioje kitas žodis prasidėtų pirmesniojo paskutiniu skiemeniu.
 • Atspėti, koks vienodas garsas kartojasi pasakytuose žodžiuose.
 • Užpildyti kryžiažodžius.
 • Skirti panašiai skambančius žodžius (batas,badas,padas,batai;garas,karas,baras,galas)ir pan.
Būsimųjų pirmokų tėveliams

Besiruošdami mokyklai, atkreipkite dėmesį į savo vaikų kalbėjimo ir kalbos ypatumus:

 • ar sveiki, judrūs kalbėjimo padargai (liežuvis, lūpos, dantys),
 • ar taisyklingai taria visus garsus,
 • ar girdi tariamus garsus, skiemenis,
 • ar skiria nurodytą garsą iš kitų garsų,
 • ar skiria garsą skiemenyse, žodžiuose,
 • ar girdi pirmą ir paskutinį žodžio garsą,
 • ar gali išvardinti visus žodžio garsus,
 • ar geba atsakyti į klausimus (ne vienu žodžiu, o sakiniu),
 • ar geba papasakoti savo patirtus įspūdžius,
 • ar atpasakoja trumpą nuotykį ar pasakėlę,
 • ar geba ištarti sudėtingesnius žodžius (trijų, keturių skiemenų),
 • ar derina žodžių galūnes sakiniuose,
 • ar vartoja apibendrinamąsias sąvokas (avalynė, vaisiai ir kt.).

Jei pastebėjote, kad jūsų vaikas dar nepakankamai gerai visa tai atlieka, informuokite klasės mokytoją arba mokyklos logopedą. Kiekvienam bus suteikta pagalba. Mokykla laukia jūsų, būsimieji pirmokėliai.

Padėkime vaikui išmokti skaityti

 Norėdami paskatinti, sudominti vaiką, jo skaitymo įgūdžius tobulinkime, pasitelkdami išmonę, žaidimus:

 1. Apvedžiojimas ( raidžių ir žodžių apvedžiojimas pieštuku, rašymas ore; rašymas pirštu ant delno; rašymas ant grindų koja).
 2. Spalvotų kaladėlių, plastmasinio raidyno naudojimas, įtraukiant multisensorinius sugebėjimus ( raidžių vaizdas siejamas su spalva, motorika).
 3. Kietųjų ir minkštųjų skiemenų skyrimas. Naudoti kietas ir minkštas kaladėles, kietus ir minkštus kamuoliukus su atitinkamais skiemenimis.
 4. Skiemenų skaitymas. Išmokus pažinti dažnai besikartojančius skiemenis lengviau skaityti (viena raide besiskiriantys trijų raidžių skiemenys).
 5. Skaitymas su „langeliu“ ( uždengtas skiemuo, žodis, teksto dalis).
 6. Skaitymas duetu, kai mama ar mokytoja prisitaiko prie vaiko tempo. Sėkmingai naudojami ir magnetofono įrašai.
 7. Raidžių, skiemenų rašymas smėlyje, lipdymas iš popieriaus, lipdymas iš plastilino ar molio, kirpimas iš kartono ir aplikavimas švitriniu popieriumi, painiojamų raidžių spalvinimas.

Visuomet skatinkime vaiką, negailėkime jam pagyrimų.

Logopedė V. Šidlauskienė