Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas

 

Pradinio ugdymo programinė literatūra (1-2 kl., 3-4 kl.)

Pagrindinio ugdymo programinė literatūra (5-6 kl., 7-8 kl.)

Pagrindinio ugdymo rekomenduojama literatūra (5-6 kl., 7-8 kl.)