Kudirkaičiai

Iš kudirkaičių organizacijos istorijos

  Padvelkus laisvės vėjams, kilus Lietuvos Atgimimo sąjūdžiui, 1988 m. gruodžio 3 d. Vilniaus 59-oje vid. mokykloje mokytojos Vidos Balkevičienės iniciatyva buvo įkurta pirmoji lietuviška organizacija, pavadinta kudirkaičių vardu. Kudirkaičių būreliai kūrėsi Kudirkos Naumiestyje, Kaune, Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose. (Varpas, nr. 38, 2005 m., psl. 222)
Mūsų mokyklos kudirkaičiai
 
Mūsų mokykloje kudirkaičių būrelis buvo įkurtas 1999 m. lietuvių kalbos mokytojos Audronės Tichanavičienės iniciatyva. Nuo pat kudirkaičių būrelio įkūrimo pradžios iki šių dienų kudirkaičių veikla ugdo mokinių dvasingumą, tautiškumą, moko saugoti laisvės idealus. Ji geriausiai atitinka tautines mokyklos koncepcijos keliamas idėjas – žadinti siekimą per saviauklą ir savikultūrą tapti laisva, kūrybinga asmenybe. Organizacijoje per 13 narių. Tai 8 klasių mokiniai.

Tikslai:

 • Skatinti mokinius suvokti apie save ir visuomenę.
 • Ugdyti pagarbą žmogui, toleranciją.
 • Ugdyti pilietiškumą, iniacityvumą.
 • Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Ugdyti lyderio savybes.

Uždaviniai:

 • Organizuoti tautinį aktyvumą skatinančius renginius mokykloje.
 • Išsiugdyti kudirkaičių lyderius mokykloje, pritaikyti vadybinę patirtį įgyvendinant veiklos programą, kad mokykla būtų saugesnė ir patraukli jaunam žmogui.
 • Ugdytis literatūrinius gebėjimus.
 • Turbūt nesuklysime pasakę, jog tolerancija, žinių troškimas ir atjauta yra tie Jaunųjų kudirkaičių bruožai, kurie juos skiria nuo kitų organizacijų ir sąjūdžių. Todėl noriu pakviesti 5-8 klasių mokinius dalyvauti mokyklos Jaunųjų kudirkaičių organizacijos veikloje. Renkamės kiekvieną trečiadienį per 6 pamoką L3(39) kabinete.
 • Taip pat noriu palinkėti visiems nebijoti siekti daugiau žinių nei formaliai reikalauja mokymo programos, nepabūgti nesavanaudiškai padėti savo mokslo draugams, o svarbiausia – nepamiršti Jaunųjų kudirkaičių organizacijos tikslų: puoselėti artimo meilę ir nuolatinį žinių troškimą, sąmoningą Tėvynės meilę ir šeimos reikšmingumo sampratą.
 • Jeigu kas nors sako, kad mokiniai yra labai nerūpestingi ir išdykę – tai manau, kad jis nelabai pažįsta vaikus. Pirmiausia jie yra jautrūs. Štai vienas berniukas vasarą bandė rūpintis vienasparne kamane, kitas nenorėjo eiti su tėčiu į žvejybą – nes gaila žuvyčių, o dar viena mergytė įkalbėjo tėvus priglausti benamį kačiuką. Ir ne tik gyvūnai rūpi vaikams. Pasaulyje daug neteisybės,nelaimių, kurių jie , deja, nepajėgūs išspręsti. Bet gali paklausti suaugusiųjų, kodėl taip yra ir ką reikėtų daryti. Yra žemėje tokių vietų, kur mokyklas sugriovė žemės drebėjimas, yra vietų, kur vaikus iš namų išvijo karas …O mes galime kad ir nedaug, bet vis tiek – pagalvoti apie juos, paaukoti labdaros, pasimelsti… Tikiu, kad Jaunieji kudirkaičiai nesiliaus nustebinti savo žiniomis, jautria širdimi ir gražiais darbais.

Organizacijos vadovė mokytoja D. Liorančienė