Klasių ir mokinių skaičius

Eil.Nr. Mokslo metai Klasių skaičius Mokinių skaičius Mokytojų ir specialistų sk. Laida Abiturientų skaičius Klasės auklėtojai
1. 1979-1980 28 992 31
2. 1980-1981 30 1035 46
3. 1981-1982 32 1113 49 1 54 D. Ostrauskienė
V. Virbukienė
4. 1982-1983 33 1173 53 2 55 Z. Girdauskienė
Ž. Bekevičiūtė
5. 1983-1984 34 1228 58 3 32 F. Štankelienė
6. 1984-1985 36 1332 58 4 49 G. Kabitova
M.Dzedravičienė
7. 1985-1986 38 1394 69 5 46 E. Sereikienė
R. Paknienė
8. 1986-1987 50 1528 84 6 38 V. Naulickienė
9. 1987-1988 52 1591 78 7 38 Z. Girdauskienė
10. 1988-1989 49 1335 85 8 43 D. Ostrauskienė
11. 1989-1990 48 1293 85 9 41 G. Pečiūra
B. Laureckienė
12. 1990-1991 48 1200 88 10 29 R. Gilienė
13. 1991-1992 46 1136 80 11 41 Z. Girdauskienė
Z. Rutkauskaitė
14. 1992-1993 46 1109 107 12 44 P. Tauroza
Z. Martinelytė
15. 1993-1994 49 1176 105 13 32 I.  Norkūnaitė
A. Vaitkienė
16. 1994-1995 52 1259 102 14 24 A.  Paulauskienė
17. 1995-1996 55 1361 115 15 38 Z.  Girdauskienė
N. Vaičiulytė
18. 1996-1997 57 1454 114 16 48 R.  Miknevičienė
D. Čižienė
19. 1997-1998 59 1503 116 17 45 A.  Paulauskienė
V.  Matulionis
20. 1998-1999 62 1605 119 18 83 L. Putauskienė
F. Šniukštienė
R.Gavėnavičienė
21. 1999-2000 64 1644 128 19 61 Z. Juškienė
V. Černienė
I. Valkavičienė
22. 2000-2001 67 1723 108 20 74 E. Sereikienė
Ž. Staniulienė
P. Tauroza
23. 2001-2002 66 1732 136 21 90 A. Vaitkienė
I. Norkūnaitė
I. Valkavičienė
24. 2002-2003 65 1704 114 22 95 S. Ulienė
L. Tamošiūnienė
V. Matulionis
V. Leikutė
25. 2003-2004 61 1631 109 23 126 L. Vaičiulytė
A. Vaitkienė
Z. Budrienė
P. Tauroza
D. Liorančienė
26. 2004-2005 58 1513 104 24 118 R. Miknevičienė
D. Čižienė
R. Bulovienė
L. Tamošiūnienė
S. Ulienė
27. 2005-2006 52 1359 120 25 85 A. Balčiūnienė
J.Vžesniauskienė
A. Paulauskienė
28. 2006-2007 47 1265 117 26 119 D. Čižienė
D. Liorančienė
L. Putauskienė
A.Tichanavičienė
29. 2007-2008 44 1154 110 27 98 Z. Kazlauskienė
Z. Juškienė
R. Dilienė
T. Baublienė
30. 2008-2009 39 1009 97 28 112 E. Jurgėlienė
Ž.  Staniulienė
L.  Putauskienė
A.Tichanavičienė
31. 2009-2010 35 902 90 29 85 V.  Laukienė
I. Norkūnaitė
G. Skorupskienė
32. 2010-2011 30 752 83 30 80 A.  Survilienė
D.  Liorančienė
D.  Čižienė
Mokykla tampa „Žemynos” dešimtmete pagrindine mokykla
 
Eil.
Nr.
Mokslo
Metai
Klasių
skaičius
Mokinių
skaičius
Mokytojų ir specialistų
skaičius
Dešimtokų skaičius Dešimtųjų klasių auklėtojai
33. 2011-2012 25 618 76 36 A.Balčiūnienė
A. Survilienė
34. 2012-2013 23 576 71 27 Ž.Staniulienė

Mokykla tampa „Žemynos” progimnazija (1-8 klasės)

38 2016-2017 23 578 69 83 R. Bulovienė
D.Daunoravičienė
Ž. Staniulienė
39 2017-2018 23 566 64 64 V. Locnienė
G. Skorupskienė
Z. Budrienė
40 2018-2019 23 579 65 57 L. Putauskienė
D. Čižienė
41 2019-2020 25  629  69  87  E. Sereikienė,
L. Putauskienė,
E. Jackevičienė

42 2020-2021 24  602  67  71  R. Bulovienė,
D.Daunoravičienė,
Ž. Staniulienė

Eil.
Nr.
Mokslo
Metai
Klasių
skaičius
Mokinių
skaičius
Mokytojų ir specialistų
skaičius
Aštuntokų skaičius Aštuntųjų klasių auklėtojai
35 2013-2014 22 545 71 84 I.Norkūnaitė
G. Skorupskienė
Z.Budrienė
36 2014-2015 22 533 70 77 L.Šaulianskiemė
Z. Kazlauskienė
D. Čižienė
37 2015-2016 22 552 64 56 A.Survilienė
A.Balčiūnienė
37 2015-2016 22 552 64 56 A.Survilienė
A.Balčiūnienė