Ugdymas karjerai

        Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

        Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

        PASKIRTIS: padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

        Ugdymo karjerai  tikslas — sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

        Profesijos patarėja mokiniams padeda:
• išsiaiškinti karjeros žingsnius, mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
• išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
• rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
• atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
• susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarka;
• susidaryti individualų ugdymosi planą;
• rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

        Tėvams:
• teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu;
• individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).
Klasių vadovams:
• siūlo klasės valandėlių temas, supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
• organizuoja įvairias karjeros veiklas ugdytiniams;
• konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 Kreipkis į profesijos patarėją jeigu:
• nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
• nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
• turi minčių, naujų idėjų ir pasiūlymų.

        PASTABA: dėl konsultacijų ir kitais rūpimais klausimais kreiptis individualiai, rašyti el. dienyne TAMO.       

REKOMENDACIJOS KLASIŲ AUKLĖTOJAMS


1. Atkreipti dėmesį į kiekvieno vaiko asmeninį augimą, savęs pažinimą.
2. Organizuojant ir planuojant veiklas numatyti vaikų galimybes susipažinti su kuo įvairesnėmis profesijomis, jų atstovais, darbo specifika ir pobūdžiu.
3. Rekomenduojama išvykų/ekskursijų metu nurodyti profesinio veiklinimo tikslą.
4. 5-8 kl. mokiniai rengia karjeros planus ir juos sistemingai pildo. Karjeros planai saugomi klasių segtuvuose.

        REKOMENDUOJAMOS SVETAINĖS

        
• Ugdymo karjerai informacinė sistema mokiniams, mokytojams ir tėvams http://www.mukis.lt;
• Profesinio informavimo ir konsultavimo specialistams skirtas portalas, kuriame rasite testų, filmų apie profesijas, leidinių http://www.euroguidance.lt;
• Atviras informavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS). Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas www.aikos.smm.lt;
• Lietuvos darbo birža, kurioje pateikiama informacija apie situaciją darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes www.ldb.lt;
• Švietimas Lietuvoje, profesinės bei aukštosios mokyklos, stojimo sąlygos, testai, filmuota medžiaga apie profesijas, Europass CV, studijų, mokymosi, įsidarbinimo galimybės Europoje www.karjerosmokykla.europass.lt;
• Visos mokymo įstaigos ir mokymo programos. Profesijos ir jų aprašai. Konkursinio balo skaičiuoklė. Straipsniai, skelbimai būsimiems studentams. Online testai (testai pagal mokomuosius dalykus) www.studijos.lt;
• Žaidimai http://www.renkuosias.lt/Pub/default.aspx;
• „Mano Karjeros Kelias” – http://www.facebook.com/.

        Svetainėje https://anglucentras.lt rasite 60 nemokamų patarimų kaip išmokti anglų kalbą, kursų internetu bei mokymosi knygų TOP apžvalgą, daug straipsnių, medžiagos.