Karjeros ugdymas

 

karjeros_vadovas_mokytojo_knyga

mukis.lt – Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.

www.aikos.smm.lt/aikos/ – Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema.