Kainos, higienos norma, taisyklės

Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos teikiamų paslaugų kainos

Mokestis už plaukimo treniruotes mokamas į priekį t.y. einamojo mėnesio pabaigoje sumokėti mokestį už kitą mėnesį. Mokestis mokamas tik pavedimu (grynais nepriimame):

Panevėžio „Žemynos“  progimnazija

sąskaita  AB „Swedbank“

LT64 7300 0101 4704 1107   

Mokėjimo pavedime nurodyti: vaiko vardą ir pavardę, trenerės (-io) vardą ir pavardę, už kurį mėnesį mokama.
Laiku nesumokėjus mokesčio ir per kito mėnesio 10 dienų nepranešus apie ketinimus toliau lankyti treniruotes, mokinys išbraukiamas iš grupės sąrašų ir nutraukiama sutartis.

Higienos norma

Naudojimosi baseino rūbine taisyklės