Paslaugų kainos, taisyklės, higienos norma

Mokestis už plaukimo treniruotes mokamas į priekį t.y. einamojo mėnesio pabaigoje sumokėti mokestį už kitą mėnesį. Mokestis mokamas tik pavedimu (grynais nepriimame):

Panevėžio „Žemynos“  progimnazija

sąskaita  AB „Swedbank“

LT64 7300 0101 4704 1107   

Mokėjimo pavedime nurodyti: vaiko vardą ir pavardę, trenerės (-io) vardą ir pavardę, už kurį mėnesį mokama.
Laiku nesumokėjus mokesčio ir per kito mėnesio 10 dienų nepranešus apie ketinimus toliau lankyti treniruotes, mokinys išbraukiamas iš grupės sąrašų ir nutraukiama sutartis.

Panevėžio „Žemynos” progimnazijos teikiamų paslaugų kainos

Higienos norma

BENDROSIOS  PRAKTIKOS  SLAUGOS  KABINETO BASEINE  VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Naudojimosi baseino rūbine taisyklės