ES projektai

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: – visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos. Projektą organizuoja Švietimo aprūpinimo centras.

 

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  1. gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  2. gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Apie projektą

Medžiaga mokytojams