Patyriminis ugdymas – viena edukacijos formų. Jis pagrįstas mokinių veikla, kai akcentuojamos ne žinios, o patirtis ir įgūdžiai. Džiaugiamės, kad tokią veiklą galime organizuoti netradicinėse mokyklos erdvėse. 6 a, b, c klasių lietuvių kalbos modulio ir 7c klasės lietuvių kalbos pamokose (mokytoja Liudmila Putauskienė) mokiniai dalyvavo pamokoje „Tolerancijos miesto pastatų ekologiškumas ir patogumas”. Remdamiesi savo patirtimi ir atradimais, tyrinėdami Tolencijos miesto maketą, surinko ir apibendrino medžiagą apie pastatų ekologiškumą: iš kokių medžiagų jie pastatyti, kaip suprojektuoti (ar šviesūs, taupūs, saugūs), ar draugauja su supančia aplinka. Mokiniai rinkosi jiems patinkantį pastatą ir rekonstravo, pritaikydami savo šeimos reikmėms, įsirengdami net savo asmeninį kambarį. Pamokoje taikytos šios ugdymo priemonės: filmo demonstravimas, maketo fotografavimas, panaudojant IT(telefoną, kompiuterį), nuotraukos rekonstrukcija į piešinį. Integruoti lietuvių kalbos, gamtos, dailės, informatikos dalykai. Tokių pamokų sėkmė – bendradarbiavimas, saviraiška netradicinėse erdvėse, veikla be įtampos, geros emocijos.

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos, Pamokos kitaip. Išsisaugokite pastovią nuorodą.