Mokykla rūpinasi ne tik mokymosi erdvių, bet ir mokytojų kompetencijų atnaujinimu

       Mokykla rūpinasi ne tik mokymosi erdvių, bet ir mokytojų kompetencijų atnaujinimu. Birželio 8 dieną „Žemynos” ir Alfonso Lipniūno progimnazijų pedagogai dalyvavo nuotoliniame seminare „Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymą(si)”.Seminarą vedė Šiaulių universiteto profesorė Aušra Kazlauskienė ir docentė Ramutė Gaučaitė. Mokytojai gilinosi į mokymo mokytis,savivaldžio ir personalizuoto metodo pritaikymą ugdymo procese.Svarbu kiekvieno vaiko ūgtis,o kad mokinys patirtų sėkmę ,reikia vadovautis šiomis tiesomis:
     
1. Visiems mokiniams būtinas pripažinimas.
2. Pasirinkti – tai prigimtinis vaiko poreikis.
3. Kuo mažiau smegenims streso,tuo jos produktyviau dirba.
4. Mokinį motyvuoja tik sėkmė.
5. Mokinio klausimai visada svarbesni už mokytojo klausimus.
Nauji mokymo metodai skatina mokinius atskleisti ir pažinti save.

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.