2021 m

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
2021 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai I ketv.
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Veikos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita