ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO 2020 M. SPALIO 12 D.

2020 m. spalio 8 d. Nr. V-163
Panevėžys

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalioms situacijoms valstybės operacijų vadovo sprendimais 2020 m. spalio 6 d., Panevėžio miesto savivaldybės administracijos raštu 2020-09-09 Nr. 19-2461(4.45E-1) „Dėl paramos rinkimų komisijoms“.
        N u r o d a u ugdymo procesą 2020 m. spalio 12 d. pradėti 8.55 val. nuo 2 pamokos.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių                                                                          Aurelija Petrauskienė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.