2020 m

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

2020 m. I ketv.

2020 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkiniai I ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį
Veikos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita