Sveikatinimo projektas „Aš noriu, turiu ir galiu būti sveikas“

   Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje vykdomas sveikatinimo projektas „Aš noriu, turiu ir galiu būti sveikas“
   Projektas finansuojamas Visuomenės sveikatos projektų, priemonių, finansuojamų Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

   Tikslai:

   1. Mokyti(s) gyventi sveikai, ugdyti(s) sveikos gyvensenos įgūdžius.
   2. Stiprinti mokinių sveikatą.
   3. Skleisti sveikos gyvensenos idėjas mokyklos mikrorajono bendruomenėje.

   Uždaviniai:

   1. Gilinti progimnazijos bendruomenės žinias apie sveikatą palaikančius ir sveikatą stiprinančius veiksnius: darbą ir poilsį, taisyklingą kvėpavimą, tiesioginio bendravimo naudą.
   2. Padėti kiekvienam mokiniui, jo šeimai išsiugdyti poreikį ir atsakomybę stiprinti sveikatą.
   3. Skatinti informacijos apie sveiką gyvenseną sklaidą šeimoje, mokykloje, mieste.
   4. Skatinti pasitikėjimą savimi. Gerinti dėmesio sutelktumo įgūdžius.

   Projekto veiklos:

   1. Klasės valandėlė 1-8 klasių mokiniams „Ką aš žinau apie sveiką gyvenseną?“
   2. Paskaitos
   2.1. Lapkričio 25d., 18 val. paskaita tėvams „Tėvų ir vaikų tarpusavio bendravimo ypatumai“. Paskaitą veda psichologas Ramūnas Jukna.
   2.2. Lapkričio 20,27d. 9 val., lapkričio 25d., 14 val. paskaitos „Taisyklingas kvėpavimas- nauda organizmui“ progimnazijos 2-8 klasių mokiniams. Paskaitas veda trenerė- dėstytoja Eleonora
Valiuškevičė.

   Projekto koordinatorė „Žemynos“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Palmyra
Šimaitienė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.