PROGIMNAZIJOS MOKYTOJAI DALYVAVO RESPUBLIKINĖJE MOKSLINĖJE-PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE ,, SVEIKAS MOKYTOJAS- SĖKMINGO UGDYMO GARANTAS-7“

    Gruodžio 27 d. Radviliškio miesto Vinco Kudirkos progimnazijoje vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Sveikas mokytojas-sėkmingo ugdymo garantas-7“. Joje dalyvavo ir grupė ,,Žemynos“ progimnazijos mokytojų.

    Konferencija skirta mokytojų emocinei sveikatai. Partneriai- Radviliškio rajono savivaldybė, Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedra, Euro vaistinė, laboratorija ,,BIOK“.

    Pranešimus konferencijoje skaitė ir savo patirtimi apie neuromokslus, sveikatingumo saviugdą, mokytojo profesinį identitetą, lyderystę, fizinio aktyvumo naudą asmens pažinimui ir fizinei sveikatai, užkrečiamas ligas ir kt. dalinosi lektoriai: doc. dr. K. Skauminas, LSMU gydytojas neurochirurgas, dr. K. Kovalčikienė, VDU Psichologijos klinikos vadovė, doc. dr. V. Berneckė, Šiaulių valstybinė kolegija, prof. dr. S. Čaplinskas, ULAC ir kt.

     Petraukos metu susipažinome su V. Kudirkos progimnazijoje įkurtu edukaciniu centru INDIGO,- ypatinga erdve ypatingiems vaikams. Šiame edukaciniame centre vedamos atviros ir netradicinės pamokos, perskaitytų knygų pristatymai, mokomųjų filmų peržiūros ir aptarimai ir pan. Centre yra dešimt kompiuterizuotų darbo vietų. Bendruomenė gali naudotis įvairiais informacijos šaltiniais (nuo knygų, enciklopedijų, žinynų, spauda iki informacijos paieškos internete).

    Apibendrinant konferencijoje išklausytus pranešimus, galima pateikti išvadas:

  • Smegenys- kūrybinga jungčių sistema, kurioje susiformuoja tam tikri neuronų žemėlapiai: kalbos žemėlapis, jausmų žemėlapis, atminties žemėlapis, regėjimo žemėlapis ir t. t.;

  • Pedagogo profesinį identitetą nusako trys pagrindinės charakteristikos: kompetencija, moralė ir didaktinis meistriškumas;

  • Siekiant lyderystės, reikia nuolat mokytis ir tobulėti;

  • Lyderystė- 30% genetikos, 70 % tobulinimosi;

  • Nereikia bijoti klysti. Kartais ir lyderiai klysta, bet jie pakyla ir tampa dar stipresniais;

  • Aktyvi mokykla- mokykla orientuota į vaiką, įtraukianti visą mokyklos bendruomenę, tvari ir ilgalaikė;

  • ,,Išdistiliuokime patirtį taip, kad ji virstų išmintimi“ (Wilhelmas Von Humboldtas);

  • Stiprus prasmės jausmas-galinga nauda psichinei ir fizinei gerovei;

    Po konferencijos aplankėme Radviliškio, Šiaulių bei Šeduvos miestų Kalėdines egles.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Bernadickaitė, 2018-12-27

Įrašas paskelbtas temoje Metodikos panorama, Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.