Evakuacijos pratybos „Žemynos“ progimnazijoje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 4 punktu, Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 ir Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinėmis rekomendacijomis patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m liepos 18 d. įsakymu Nr. 1-225, Panevėžio Žemynos“ progimnazijoje gegužės 9 dieną buvo surengtos civilinės saugos funkcinės pratybos. Jų tema – Darbuotojų, mokinių, lankytojų veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms“. Kaip ir kasmet, pratybos siekė įvertinti darbuotojų, mokinių, lankytojų tinkamus veiksmus gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms beipraktiškai atlikti mokinių ir personalo evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, mokyti mokyklos bendruomenę, kaip elgtis mokykloje kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms.
   Žmogaus saugos diena buvo gausi renginių: iš ryto vyko klasės valandėlės 1, 6-8 klasių mokiniams tema Būk saugus“,2-4 klasių mokiniams tema Elgesys mokykloje ir už jos ribų“, 5 klasių mokiniams tema Sveikos gyvensenos įgūdžiai – ilgo gyvenimo pagrindas“. Vėliau prasidėjo pirmosios medicinos pagalbos teikimo įgūdžių mokymai, organizuojami VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų 5, 8 klasių mokiniams. Septintokai išklausė Lietuvos kariuomenės karo prievolės kariųRenaldo Stuknio ir Rasos Grigalienės paskaitą Kuo patraukli kariškio profesija“. Šeštokai dalyvavo  Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės Alos Kuzmienės pirmosios medicinos pagalbos teikimo įgūdžių mokymuose.  Panevėžio apygardos probacijos tarnybos specialistė Ligita Račkauskienė, mediatorės Eglė Povilonytė- Zdanavičienė ir Karolina Banevičiūtė 6c klasės mokiniams paaiškino apie meditaciją, apie taikius konfliktinių situacijų sprendimo būdus. Pirmokai mokyklos fasadiniame kieme stebėjo tarnybinių šunų prisistatymą, kurį organizavo  Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kinologai. Mokiniams buvo patraukliai ir vaizdingai   pristatyta kinologo profesija. Po paskaitų ir mokymų mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti ginklų parodą prie aktų salės, nusidažyti veidus maskuojančiomis spalvomis, palaikyti rankose kovinius ginklus.
   Apie vyksiančias evakuacijos pratybas mokyklos bendruomenė buvo informuota iš anksto, pratyboms tinkamai pasiruošta. 10 valandą suskambėjęs įspėjamasis pavojaus signalas (du ilgi skambučio garsai) pranešė visiems apie gaisro pavojų, buvo pradėta evakuacija. Visi mokyklos mokiniai, mokytojai, aptarnaujantis personalas organizuotai išėjo iš pastato per pagrindinį ir avarinius išėjimus ir susirinko nurodytoje vietoje – mokyklos sporto aikštyne. Evakuacija truko apie 10 minučių. Šios pratybos parodė, jog mokyklos bendruomenė yra organizuota, kilus pavojui geba tiksliai vykdyti nurodymus, veikia vieningai ir darniai.

Žmogaus saugos mokytoja  D. Liorančienė

Apie įvykusias pratybas iškalbingai pasakoja fotografijos:

Įrašas paskelbtas temoje Renginiai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.