Europos kalbų diena

Europos kalbų diena – rugsėjo 26 d. Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms. Pirmą kartą švęsta 2001 m. Jos metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.
   Pirmą kartą Europos kalbų diena švęsta 2001 metais. Šis renginys, kurį organizavo Europos Taryba ir Europos Sąjunga įtraukė milijonus žmonių iš 45 dalyvaujančių šalių. Įvairiais renginiais buvo švenčiama Europos kalbų įvairovė ir skatinamas kalbų mokymasis.
   Po šio sėkmingo renginio Europos Taryba paskelbė rugsėjo 26 dieną – Europos kalbų diena. Pagrindiniai šios šventės tikslai: Papasakoti žmonėms apie kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą; Skatinti, stiprinti ir išsaugoti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę; Stiprinti kalbų mokymosi visą gyvenimą programas mokyklose ir už jos ribų, studijų ar profesinėms reikmėms, mobilumo, malonumo ar mainų tikslais. 2011 metų rugsėjo 26 dieną Europos Taryboje ir 47 jos narėse buvo švenčiamas Europos kalbų dienos minėjimo dešimtmetis.
   Europos Taryba tikisi, kad ši diena bus švenčiama šalių narių valdžios institucijose, tarp partnerių, taip pat: tarp politikų (pavyzdžiui, diskutuojant apie kalbų politiką); tarp gyventojų (kadangi kalbų mokymasis visą gyvenimą, būnant bet kokio amžiaus, namuose, darbe ar mokykloje, yra vienas pagrindinių šios dienos tikslų); tarp savanorių (nevyriausybinių organizacijų, įmonių ir t. t.).
Įrašas paskelbtas temoje Renginiai. Išsisaugokite pastovią nuorodą.