2% panaudojimas

    Informacija dėl 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio gavimo

   Panevėžio „Žemynos“ progimnazija gavo 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio:

   1. už 2017 metus – 4566,19 Eur (panaudota 3214,55 Eur, pirktas rašomasis popierius pedagogams, suteiktos kopijavimo paslaugos, kopijavimo aparto remontas, spaudos prenumerata, mokinių savivaldos renginiams organizuoti).

2017 m. mokyklos tarybos posėdžio protokolas dėl gauto iki 2% pajamų mokesčio už 2016 metus paskirstymo

   2. už 2018 metus – 6451,67 Eur (rašomasis popierius pedagogams, suteiktos kopijavimo paslaugos, likę pinigai kol kasa nepanaudoti)

   Pridedama. Mokyklos tarybos 2018 m. protokolo kopija dėl 2 procentų lėšų panaudojimo.

2018 m. mokyklos tarybos posėdžio protokolas dėl gauto iki 2% pajamų mokesčio už 2017 metus paskirstymo

3. 2019 metais gautos lėšos, už gyventojų pajamų mokesčio iki 1,2 proc. (gauta 6338,87 Eur lėšų)